content image
content image

De Facteur is het officieel orgaan van de Vereniging Voormalig en Actief Marinepersoneel Friesche Merenland. Het magazine verschijnt vier keer per jaar en is voor de leden gratis. Een jaarabonnement op dit magazine kost 25 euro.

Aan artikelen in de Facteur kunnen geen rechten worden ontleend. Publicaties van artikelen in dit magazine vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het Bestuur VVAM. Ingezonden publicaties weerspiegelen niet de mening van het bestuur. De redactie behoudt zicht het recht om ingezonden artikelen aan te passen dan wel niet te plaatsen.

Verschijningsdata Facteur: 1 maart | 1 juni | 1 september | 1 december

content image

Van de redactie

Om het Magazine Facteur voor en door leden te maken zijn we voor onze nieuwe rubriek "De Marine van...." op zoek naar:

  • Oude foto's of aansichtkaarten
  • Verhalen uit de oude doos

U kunt deze digitaal verzenden via de e-mail maar dit kan ook gewoon via de post. Ingestuurde foto's kunnen eventueel ingescand worden waarna u deze weer retour ontvangt.

Postadres: 
Redactie Facteur
Rixtwei 12
8915 JL Leeuwarden