content image

Agenda ALV 1 april 2017

 

De agenda voor de komende vergadering is als volgt samengesteld. 

 1. Openingen mededelingen
 2. Verslag vergadering 23 april 2016
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag secretariaat
 5. Verslag financieel
 6. Verslag kascommissie en samenstellen nieuwe commissie
 7. Rooster van aftreden (Waling Sijtsma en Gerard Osinga)
 8. Ledenadministratie
 9. P.R.
 10. Veteranen Subsidieregeling 
 11. Activiteiten
 12. Rondvraag
 13. Sluiting